بسمه تعالی


اقدامات انجام گرفته توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه لرستان

1--ویزیت بیماران روزانه توسط پزشک


2-انجام تزریقات و پانسمان و سرم تراپی توسط پرستار


 3-نصب بنر روز شمار هفته سلامت در دانشگاه


4-نصب بنر شعار هفته جهانی سلامت در دانشگاه


-5برپایی ایستگاه سلامت در سازمان مرکزی دانشگاه لرستان (کمالوند) به مدت 3 روز از تاریخ 2/2/96 الی 4/2/96
انجام برنامه های هفته سلامت شامل :
-ویزیت پزشک
- کنترل فشار خون
- کنترل قند خون
- کنترل قد و وزن
- برگزاری ایستگاه سلامت در دانشکده کشاورزی در تاریخ 3/2/96


- استقبال گسترده دانشجویان از برنامه های ایستگاه سلامت


- استقبال کارکنان از برنامه های ایستگاه سلامت


- بازدید ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عزیزی و معاونت محترم دانشجویی جناب آقای دکتر یونسی از ایستگاه سلامت سایت مرکزی


- برگزاری جلسه آموزشی مامایی با حضور خانم دکتر یاری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ویژه بانوان کارمند در تاریخ 4/2/96


- برگزاری جلسه مشاوره مامایی با حضور خانم دکتر فتحی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی در خوابگاه خدیجه س سایت کمالوند در تاریخ 3/2/96


- برگزاری جلسه مشاوره مامایی با حضور خانم دکتر پیرداده عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در خوابگاه نرگس سایت کشاورزی در تاریخ 4/2/96


- توزیع پم فلت با موضوع غلبه بر افسردگی


-سم پاشی اطراف خوابگاه های دخترانه کمالوند و کشاورزی

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد