خوابگاه حضرت فاطمه زهرا(س)

خوابگاه‌ حضرت فاطمه الزهرا(س) ‌درسال‌1391 با‌زير‌بناي3125 متر‌مربع ‌در‌3 طبقه‌ساخته‌ شد داراي‌59 اتاق‌ ميباشد. ‌اين ‌خوابگاه‌ با‌ ظرفيت236 نفري ‌دانشجوي‌ دختر‌ در ‌محوطه‌ سایت مرکزی قرار‌دارد. این خوابگاه مجهز به نمازخانه، سالن مطالعه ، سرویس آشپزخانه و اینترنت پرسرعت می باشد.