گزارش اهم عملكرد دبيرخانه موارد خاص و انضباطي در نيمسال 1-93


1-    برگزاري 5 جلسه كميسيون موارد خاص دانشگاه
2-    برگزاري 5 جلسه كميسيون موارد خاص استاني
3-    برگزاري 1 جلسه كميته انضباطي بدوي
4-    برگزاري 1 جلسه كميته انضباطي تجديد نظر

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد