مشاوره تربيتي شامل موضوعات مربوط به تعليم و تربيت و تعامل رفتاري با ديگران و خانواده است . فنون ارتباط و تعامل سازنده و پاسخ به سؤالات تربيتي و خلقي رفتاري در اين حوزه قرار مي گيرند.

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد