رئیس شورا: دکتر خسرو عزیزی، ریاست دانشگاه لرستان

 

دبیر شورا: دکتر حجت اله یونسی، معاون دانشجویی دانشگاه لرستان

 

 

آدرس دبیرخانه: سازمان مرکزی دانشگاه لرستان حوزه معاونت دانشجویی- دبیرخانه شوراهای بررسی موارد خاص و انضباطی دانشجویان.

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد