در زمينه روان سنجي با توجه به به تشخيص مشاور، آزمون هاي مورد نظر به اجرا در مي آيند.

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد