دانلود : ص_جلسه_11697.zip           حجم فایل 339 KB
   دانلود : ص_جلسه_71196.zip           حجم فایل 471 KB
   دانلود : ص_جلسه_مورخ_23897.zip           حجم فایل 349 KB
   دانلود : صورتجلسات_سال_1395.pdf           حجم فایل 247 KB
   دانلود : صورتجلسه_مورخ__95.1.18.docx           حجم فایل 455 KB
   دانلود : صورتجلسه_خوابگاههای_خودگردان.pdf           حجم فایل 48 KB

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد