بسمه تعالی

اقدامات انجام گرفته توسط اداره تغذیه


1-    اجرای پروژه گازرسانی گاز شهری به آشپزخانه سالن های غذاخوری دانشگاه


2-    اجرای طرح غذای خورده شد در راستای رهنمود طرح اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در هزینه های دانشگاه


3-    افزایش تنوع غذایی و دسر در وعده های اصلی غذا دانشجویان


4-    تجهیز گیت های توزیع غذا به گرمکن غذا جهت خدمات رسانی بهتر به دانشجویان


5-    تجهیز خوابگاههای ولی عصر 2 و 3 به دستگاه توزیع غذای تحت شبکه


6-    تجهیز خوابگاه جدید التاسیس حضرت رقیه به دستگاه توزیع غذای تحت شبکه


7-    اجرای طرح پذیرایی از ایتام با همکاری امور فرهنگی و کمیته امداد امام خمینی (ره)


8-    خرید تجهیزات مورد نیاز سلف سرویس جهت پخت ، نگهداری و توزیع غذا در


9-    افزایش فضای سالن غذاخوری کارکنان و هیات علمی


تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد