اداره رفاه و خدمات دانشجویی
نیمسال اول سال تحصیلی96-951-    پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان روزانه به تعداد 1591 نفر به مبلغ 7471379000 ریال.و با توجه به اینکه اعتبار تخصیصی از صندوق 621379000 ریال بود این اداره توانسته علاوه بر اعتبار تخصیصی مبلغ 1270000000 ریال دیگر نیز جذب نماید.


2-    پرداخت وام مسکن و ودیعه مسکن به دانشجویان روزانه ساکن در خوابگاهای خودگردان واقع در شهرستان خرم آباد و 4 مركز اقماري وابسته به دانشگاه به تعداد 487 نفربه مبلغ 8547675000 ریال


3-    پرداخت وام ضروری، خرید کتب تخصصی دکتری ، وام عتبات  به تعداد 737 نفر از دانشجویان روزانه به مبلغ 4646270000 ریال.


4-    پرداخت وام شهریه به دانشجویان نوبت دوم به تعداد 78 نفر به مبلغ 431622000 ریال.


5-    پرداخت وام تغذیه به دانشجویان روزانه به تعداد 265 نفرو به مبلغ 509523900 ریال.


6-    پرداخت وام ازدواج به دانشجویان روزانه به تعداد 86 نفر و به مبلغ 1720000000 ریال.


7-    پرداخت وام ویژه به دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته به تعداد 493 نفر و به مبلغ 9232000000 ریال.


8-    تسویه حساب دانشجویان از تاریخ 01/07/94 الی 15/07/95  ( انتقالی 45 نفر، پرداخت نقدی 450 نفر، انصراف از ادامه تحصیل 69 نفر- اخراجی 3 نفر،399 نفر فارغ التحصیلانی که دفترچه اقساط دریافت نموده اند، 59نفر دانشجوی مهمان) .


9-    تأييديه عدم بضاعت جهت 10٪  پرداخت وام و صدور دفترچه  قسط 39 نفر .


10-    معرفی 9 نفر از دانشجویان حادثه دیده به شرکت بیمه دی جهت دریافت غرامت ناشی از حادثه  و فوت . در مجموع در نیمسال اول 95-96 به تعداد 4340 نفر و به مبلغ 3196269600 ریال تسهیلات به دانشجويان عزیز پرداخت شده است.تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد