اهم عملکردمرکز مشاوره دانشجويي در سال تحصیلی 96/95


1-    كارگاه مهارت زندگی       26/2/95    مدرس خانم میر


2-    كارگاه پیشگیری از اعتیاد    2/12/95          مدرس دکتر صادقی


3-    كارگاه پیشگیری از اعتیاد   20/2/95         دکتر دریکوند


4-    كارگاه پیشگیری از اعتیاد   30/20/95       دکتر دریکوند


5-    كارگاه پیشگیری از اعتیاد    23/2/95        خانم دکتر غلامرضایی


6-    كارگاه پیشگیری از اعتیاد    13/2/95         دکتر قدم پور


7-    كارگاه مهارت های زندگی  14/2/95      دکتر میر دریکوند


8-    كارگاه مهارت های زندگی  19/2/95      دکتر ویسکرمی


9-    كارگاه مهارتهای زندگی  15/2/95    خانم حق پرست


10-    كارگاه مهارتهای زندگی 21/2/95     خانم میر دریکوند


11-    كارگاه مهارتهای زندگی  24/2/95    خانم مرادیان


12-    كارگاه پیشگیری از اعتیاد 12/8/95   دکتردریکوند


13-    كارگاه فضای مجازی    10/8/95        جناب سرهنگ خدایي


14-    كارگاه آموزش ایدز       23/9/95         آقای حقی زاده


بخش دو


1-    اجرای طرح پژوهشی طرح سیمای زندگی توسط کارشناسان مرکز مشاوره در تمام دانشکده های دانشگاه لرستان


2-    اجرای طرح کارنامه سلامت روان دانشجویان ورودی

95/96
3-    پذیرش 190 نفر ازدانشجویان جهت انجام امور مشاوره ای


4-    اجرای طرح  گارکاه تربیت کادر متخصص 70نفر (آموزش وپرورش)


5-    توزیع بروشور در سطح خوابگاههای دانشجویی


6-    نصب بنر (برنامه هفتگی مشاورین مرکز مشاوره در سراسر دانشکده های دانشگاه)


7-    اجرای كارگاه فضای مجازی درسطح خوابگاههای دانشجویی  ( آقایان وخواهران ) در هفته خوابگاهها

 

 

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد