نظارت بر بهداشت آب شرب:
*   بازدید هفتگی از چاههای آب و تجهیزات کلریناتور با حضور یک نیروی تاسیساتی و رفع نواقص احتمالی .

*نمونه برداری از آب شرب دانشگاه و انتقال آن به آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب به صورت ماهانه .

 


*    تعداد نمونه ها مطابق استاندارد وبراساس جمعیت زیر 5000 نفر یک نمونه در ماه تعیین گردید.

*MPN در تمامی آزمایشات منفی گزارش گردید.
*    تست کلر در محل چاه ها ،مخازن و شبکه آب.

 

 

*    تعمیر دستگاه کلریناتور گازی در اردیبهشت ماه 95 توسط شرکت شالوده  .

 

نظارت بر سلف سرویسها:
*    بازدید سلف سرویس کمالوند براساس آیین نامه ماده 13 به صورت روزانه و ارائه گزارش.
*    جدول تعداد بازدید های به عمل آمده از سلف سرویس کمالوند و کشاورزی1395.


*    کنترل کارت سلامت کارکنان سلف سرویس ها.انبارهای مواد غذایی :
*    کنترل انبار برنج،سردخانه زیرصفر،سرد خانه بالای صفر،انبار روغن،انبار غلات و خواروبار.


 


 

خوابگاههای دانشجویی کمالوند و کشاورزی :

 

*    بازدید از خوابگاه ها و مشاهده نواقص و ارائه گزارش به شکل ماهانه وپیگیری تا مرحله رفع نقص .


جدول تعداد بازدید های به عمل آمده از خوابگاهها به صورت ماهیانه.
بوفه: بازدید بهداشتی از فضای بوفه واقع در سایت مرکزی کمالوند،کشاورزی .


نانوایی: بازدید از نانوایی سایت مرکزی وآموزش چهره به چهره و تهیه گزارش وارائه به مسئولین .


مبارزه با ناقلین:
*    خرید سموم مناسب جهت مبارزه با حشرات وجوندگان و انجام عملیات سمپاشی درخوابگاههای دانشجویی در ایام بهار 95.
*    انجام سه مرحله سمپاشی اطراف ساختمانهای در خوابگاهها و همچنین ریختن دانه های نفتالینی و بکار گیری جسب موش جهت کنترل موش در خوابگاهها در بهار 95.
*    سمپاشی ورزشگاه امام علی, ساختمان 18 کلاسه و کتاب خانه مرکزی در بهار 95      تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد