گزارش عملکرد مدیریت امور دانشجویی درنیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
1- تدوین و اجرای برنامه های گرامیداشت هفته خوابگاهها از تاریخ 95/2/25لغایت 95/2/31
2- بررسی و تهیه لیست کاردانشجویی مورد نیاز جهت بخشهای مختلف دانشگاه.
3- همکاری و اجرای طرح ترافیک شهری با شرکت مهندسین مشاور رهیافت اندیشه وشهرداری خرم آباد جهت کاردانشجویی در اردیبهشت ماه سال جاری و بکارگیری تعداد 77 نفر دانشجو و پرداخت حق الزحمه به مبلغ 500/000 ریال در روز توسط شرکت مربوطه.
4- برگزاری جلسات متعدد با دانشجویان دانشگاه و اعضای شورای صنفی جهت بررسی و حل مسایل و مشکلات رفاهی دانشجویان.
5- خرید و توزیع 526 تخته فرش 12 متری جهت خوابگاههای دانشجویی که مراتب قدردانی دانشجویان از مسئولین دانشگاه با نصب پوستررا به دنبال داشت.
6- تدوین برنامه ویژه تغذیه جهت ماه مبارک رمضان و رضایت مندی دانشجویان از نحوه کار با نصب پوستر از طرف شورای صنفی-رفاهی دانشجویان.
7-همکاری  در نظارت بر کار خوابگاههای دانشجویی غیردولتی.
8-تهیه برنامه تجهیز و تعمیر خوابگاههای دانشجویی در تابستان 95
9- اجرای برنامه دانشجویان مهمان در خوابگاهها و واریز درآمدآن به حساب اختصاصی دانشگاه.
10- فراخوان و ارسال مدارک جهت صدور کارت بین المللیISIC  و ITICبرای اساتید و دانشجویان
11- ارتقای سیستم حضور و غیاب خوابگاههای دانشجویی

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد