برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري اوليه از اعتيادکارگاه آموزشی پشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 13/2/95
تعداد شرکت کنندگان: 24 نفر
مکان برگزاری: ساختمان مركزي
نام مدرس: آقای دكتر قدم پور


برگزاري كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي


کارگاه آموزشی مهارت هاي زندگي
تاریخ برگزاری: 19/2/95
تعداد شرکت کنندگان: 22 نفر
مکان برگزاری :خوابگاه خديجه (س)
نام مدرس: سركار خانم مراديان


برگزاري نمايشگاه ، به مناسبت روز مشاور
تاريخ برگزاري: ارديبهشت ماه 1395

نصب بنر اطلاع رساني تاريخ برگزاري كارگاههاي آموزشي مركز مشاوره دانشجويي دانشگاهبرگزاري كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي


كارگاه اموزشي مهارت هاي زندگي
تاریخ برگزاری: 15/2/95
تعداد شرکت کنندگان:25 نفر
مکان برگزاری :خوابگاه زينب(س)
نام مدرس: سركار خانم حق پرست
برگزار ي كارگاه آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد

کارگاه آموزشی پشگيري اوليه از اعتياد


تاریخ برگزاری: 20/2/95
تعداد شرکت کنندگان: 41نفر
مکان برگزاری: ساختمان مركزي
نام مدرس: آقای دكتر مير دريكوند

برگزار كارگاه آموزشي پيشگيري اوليه از اعتيادکارگاه آموزشی پيشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 30/2/95
تعداد شرکت کنندگان: 39نفر
مکان برگزاری: خوابگاه وليعصر (عج )
نام مدرس: آقای دكتر مير دريكوند

برگزاري كارگاه آموزشي  پيشگيري اوليه از اعتيادکارگاه آموزشی پيشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 14/2/95
تعداد شرکت کنندگان: 16نفر
مکان برگزاری: مركز مشاوره
نام مدرس: آقای دكتر مير دريكوند

برگزاري کارگاه آموزشی پيشگيري اوليه از اعتيادکارگاه آموزشی پيشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 19/2/95
تعداد شرکت کنندگان: 27 نفر
مکان برگزاری: ساختمان مركزي
نام مدرس: آقای دكتر ويسكرمي


برگزاري کارگاه آموزشی پيشگيري اوليه از اعتياد


کارگاه آموزشی پيشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 20/2/95
تعداد شرکت کنندگان: 41 نفر
مکان برگزاری: ساختمان مركزي
نام مدرس: آقای دكترميردريكوند


اجراي طرح ملي بررسي سيماي زندگي داشجويان دانشگاه لرستان
تاريخ برگزاري: ارديبهشت ماه 1395


 

برگزاري کارگاه آموزشی پيشگيري اوليه از اعتياد


کارگاه آموزشی پيشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 21/2/95
تعداد شرکت کنندگان:23 نفر
مکان برگزاری :دانشكده اقتصاد
نام مدرس دكتر صادقي

برگزاري كارگاه آموزشي  مهارت هاي زندگي

کارگاه آموزشی مهارت هاي زندگي
تاریخ برگزاری: 21/2/95
تعداد شرکت کنندگان: 27نفر
مکان برگزاری :مجتمع خوابگاه فاطميه (س)
نام مدرس كار خانم مير دريكوند

برگزاري کارگاه آموزشی پيشگيري اوليه از اعتياد

کارگاه آموزشی پيشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 23/2/95
تعداد شرکت کنندگان: 20 نفر
مکان برگزاری :دانشكده اقتصاد
نام مدرس دكتر  مير دريكوند

برگزاري کارگاه آموزشی پيشگيري اوليه از اعتياد

کارگاه آموزشی پيشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 30/2/95
تعداد شرکت کنندگان: 39 نفر
مکان برگزاری :مجتمع خوابگاه وليعصر(عج)
نام مدرس دكتر  مير دريكوند

برگزاري کارگاه آموزشی مهاتهاي زندگي

کارگاه آموزشی مهارتهاي زندگي
تاریخ برگزاری: 27/2/95
تعداد شرکت کنندگان: 11نفر
مکان برگزاری : خوابگاه حضرت خديجه(س)
نام مدرس خانم دكتر مرادياني

توزيع پيام مشاور (ويژه نامه هفته خوابگاهها) در بين دانشجويان ساكن خوابگاههاي دانشجويي

 

خريد كتاب جديد جهت تجهيز كتابخانه تخصصي مركز مشاوره

 

راه اندازي و تجهيز كلاس تخصصي برگزاري كارگاههاي آموزشي در ساختمان مشاوره و بهداشت دانشگاه


ساير فعاليت ها:
-    استقرار مشاوران و مددكاران مركز در خوابگاههاي دانشجويي.
-    تكميل و ارسال فرم جامع گزارش عملكرد سال 94 مركز به دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم.
-    تجهيز سخت افزاري مركز مشاوره دانشجويي( خريد سه  دستگاه كيس و يك دستگاه مانيتور).
-    ارجاع دانشجويان نيازمند به خدمات روانپزشكي به روانپزشك.

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد