برگزاري كارگاه آموزشي تخصصي پيشگيري اوليه از اعتياد ويژه معلمان و مدارس
   

کارگاه آموزشی تخصصي: پيشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری30 و 31 شهريورماه 1394
تعداد شرکت کنندگان: 50 نفر
مکان برگزاری: سالن كنفراس ساختمان مركزي
نام مدرسان:آقايان دكتر ميردريكوند، دكتر قدم پور، دكتر ويسكرمي، دكتر سپهوند.کارگاه آموزشی : مهارت هاي زندگي
تاریخ برگزاری7/9/94
تعداد شرکت کنندگان:  20 نفر
مکان برگزاری: يكي از كلاس هاس ساختمان مركزي
نام مدرس: خانم بختياريکارگاه آموزشی : مهارت هاي زندگي
تاریخ برگزاری9/8/94
تعداد شرکت کنندگان:  57  نفر
مکان برگزاری: نمازخانه خوابگاه وليعصر(عج)
نام مدرس: آقاي نصير كوشكيکارگاه آموزشی : پيشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری12/9/94
تعداد شرکت کنندگان:  50  نفر
مکان برگزاری: نمازخانه خوابگاه وليعصر(عج)
نام مدرس: آقاي رحمتي كارشناس مواد مخدر و محمدحسين حقي زادهتصوير كتابخانه مركز مشاوره دانشجويي
کارگاه آموزشی : مهارت هاي زندگي
تاریخ برگزاری8/9/94
تعداد شرکت کنندگان:  60  نفر
مکان برگزاری: نمازخانه خوابگاه دخترانه خديجه كبري(س)
نام مدرس: خانم دكتر مراديانيکارگاه آموزشی : مهارت هاي زندگي
تاریخ برگزاری8/9/94
تعداد شرکت کنندگان:  66 نفر
مکان برگزاری: نمازخانه خوابگاه دخترانه رقيه(س)
نام مدرس: خانم دكتر مراديانيکارگاه آموزشی : پيشگيري از ايدز
تاریخ برگزاری18/9/94
تعداد شرکت کنندگان:  50 نفر
مکان برگزاری: نمازخانه خوابگاه وليعصر (عج)
نام مدرس: آقاي دكتر دارابي

 

اتاق مشاوره شماره 1
اتاق مشاوره شماره 2
سالن انتظار و كارشناس پذيرشتمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد