گزارش اهم عملكرد اداره تغذيه درنيمسال1-93


1-    اجراي آزمايشي طرح ژتون فراموشي براي دانشجوياني كه كارت تغذيه خود را فراموش يا گم كرده اند
2-    رايزني با شركت هاي پخت و توزيع براي اجراي طرح غذاي نوع سوم
3-    ارتقاء نرم افزار تحت وب تذيه جهت امنيت بيشتر
4-    نظارت بر پخت و توزيع غذا در سالن هاي غذاخوري و خوابگاههاي دانشگاه
5-    اجراي طرح نظارت بعد از ساعت اداري بر روي پخت و توزيع غذا
6-    توزيع وعده ناهار جمعه ها در خوابگاهها در ايام امتحانات
7-    تغيير سرور تغذيه دانشگاه
8-    اجراي طرح نظرسنجي اينترنتي از دانشجويان در مورد غذاها
9-    عزيمت به دانشگاه بوعلي سينا همدان به همراه مدير محترم امور دانشجويي جهت شركت در جلسه مديران امور دانشجويي منطقه (موضوع تغذيه و نرم افزار خوابگاه)
10-     اجراي طرح ژتون روز فروش از طريق اينترنت
11-     عزيمت به پلدختر و  بازديد از دانشگاه اقماري اين شهر و برگزاي جلسه با رياست محترم اين دانشگاه و پيمانكار طبخ و توزيع اين مركز

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد