گزارش اهم عملكرد صندوق رفاه دانشجويي در نيمسال 1-93

 1- انعقاد قرارداد بیمه حوادث با شرکت بیمه ایران به تعداد 8833 نفر با پرداخت 190793000 ریال
2-  پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان روزانه به تعداد 1585 نفر به مبلغ 6041692000 ریال
3-  پرداخت وام مسکن به دانشجویان روزانه ساکن در خوابگاهای خودگردان و منازل استیجاری به تعداد 572 نفربه مبلغ 2205000000 ریال
3-  پرداخت وام ضروری به تعداد 150 نفر از دانشجویان روزانه به مبلغ 403567000 ریال
4-  پرداخت وام ضروری خرید کتب متون تخصصی تحصیلات تکمیلی  مقطع دکتری به تعداد 31 نفر وبه مبلغ 155000000ریال
5-  پرداخت وام ودیعه مسکن به تعداد 49 نفر از دانشجویان متاهل روزانه به مبلغ 1535624000 ریال
6-  پرداخت وام به دانشجویان قهرمان ورزشی به تعداد 3 نفر و به مبلغ 17000000 ریال
7-  پرداخت وام موارد خاص به دانشجویان داری بیماری خاص به تعداد 3 نفر و به مبلغ 60000000 ریال
8-  پرداخت وام شهریه به دانشجویان نوبت دوم به تعداد 136 نفر به مبلغ 467500000 ریال
9-  پرداخت وام حج و عتبات عالیات به تعداد 11نفربه مبلغ 55000000 ریال
10- پرداخت وام تغذیه به دانشجویان روزانه به تعداد 208 نفرو به مبلغ 255740000 ریال
11- پرداخت وام ازدواج به دانشجویان روزانه به تعداد 86 نفر و به مبلغ 1290000000 ریال.
12- پرداخت وام بنیاد علوی به تعداد 245 نفر و به مبلغ 2000000000 ریال .
13- پرداخت حق الزحمه کاردانشجویی نیم سال اول به تعداد 60 نفر .
14- تسویه حساب دانشجویان از تاریخ 1/7/93 الی 23/10/93 انتقالی 18 نفر، پرداخت نقدی 245 نفر، انصراف از ادامه تحصیل 43 نفر- اخراجی 4 نفر،130 نفر فارغ التحصیلانی که دفترچه اقساط دریافت نموده اند، 8 نفر دانشجوی مهمان.
15- عدم بضاعت جهت 10٪  پرداخت وام و صدور دفترچه دقسط 22 نفر .
16- معرفی 7 نفر از دانشجویان حادثه دیده به شرکت بیمه ایران جهت دریافت غرامت ناشی از حادثه .
17- تشکیل پررونده دانشجویان جدید الورد به تعداد 1362 نفر.
18- بررسي امكان سنجي سيستم هاي اتوماسيون در حوزه رفاه(بازديد از دانشگاه بوعلي سينا همدان و مذاكرات لازم با شركت جام جهت موضوع اتوماسيون

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد