گزارش اهم عملكرد اداره خوابگاهها در نيمسال1-93


1- بازدید از خوابگاههای خودگردان سطح شهر خرم آباد و شهرستانها وارائه گزارش به معاونت محترم دانشجویی
2-برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشگاه در آذرماه 93
3-جمع آوری مبلغ 2160623570ریال بابت سکونت دانشجویان در نیمسال جاری وواریز به صندوق رفاه
4-توزیع فرمهای اولویت بندی اسکان خوابگاه نیمسال دوم 94-93جهت دانشجویان پسر
5- بررسي امكان سنجي سيستم هاي اتوماسيون در حوزه خوابگاه (بازديد از دانشگاه بوعلي سينا همدان و مذاكرات با شركت جام جهت موضوع اتوماسيون)
6- انتقال كميته نظارت بر خوابگاهاي خودگردان از دانشگاه پيام نور به دانشگاه لرستان
7- تلاش در حمايت و مشاركت بخش خصوصي جهت ساخت خوابگاه در داخل سايت مركزي

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد