گزارش اهم عملكرد مركز مشاوره در نيمسال 1-93


1-    اجراي طرح كشوري كارنامه سلامت
2-    استقرار مركز مشاوره دانشجويي در محل جديد(مهمانسراي اساتيد)
3-    بهره مندي جامعه دانشگاهي دانشگاه لرستان از خدمات مشاوره اي و حضوري
4-    بهره مندي جامعه دانشگاهي دانشگاه لرستان از كتابخانه مركز مشاوره
5-    بهره مندي جامعه دانشگاهي دانشگاه لرستان از الواح فشرده
6-    شركت كارشناسان مركز در جلسات كميته فرهنگي و پيشگيري مواد مخدر
7-    توزيع بروشورهاي آموزشي در بين دانشجويان دانشگاه
8-    شركت كارشناسان مركز در جلسات مشاوران استان
9-    مكاتبات با وزارت علوم جهت جذب اعتبار بيشتر براي بهبود مركز مشاوره

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد