گزارش عملکرد مدیریت امور دانشجویی


1-شرکت در جلسه مدیران دانشجویی دانشگاههای منطقه 8 غرب کشور در همدان در مورخ 93/10/14 و بحث و تبادل نظر پیرامون اتوماسیون خوابگاه ها و ساماندهی خوابگاه های خصوصی و دیگر موضوعات و در نهایت تصویب صورتجلسه.
2-برگزاری جلسه مدیران دانشجویی منطقه 8 غرب کشور به میزبانی دانشگاه لرستان در مورخ 93/11/1 و بحث و تبادل نظر در خصوص یکسان سازی قراردادهای تغذیه در دانشگاههای منطقه 8 کشور و همچنین کاهش هزینه های تحمیلی تغذیه دانشجویی بر دانشگاه ها و در نهایت تصویب صورتجلسه.
3-بازدید از امکانات و برنامه های مدیریت امور دانشجویی دانشگاههای بوعلی سینا همدان و دانشگاه اصفهان و بکارگیری نکات مثبت آن در دانشگاه لرستان
4-بازدید هفتگی از خوابگاه های دانشجویی خواهران و برادران و برگزاری جلسات دانشجویی در محیط خوابگاهها پیرامون نقاط ضعف و قوت خوابگاهها  و ارسال گزارش آن به معاونت محترم دانشجویی
5-بازدید هفتگی از سلف سرویسهای سایت مرکزی و دانشکده کشاورزی
6-برگزاری جلسات با اعضای شورای صنفی رفاهی دانشگاه
7-بکارگیری تجربیات مفید امور دانشجویی دانشگاههای دیگر با مطالعه برنامه های آن دانشگاهها از سایت مربط
8-برگزاری جلسه تقدیر از کارکنان حوزه مدیریت امور دانشجویی و اعطای لوح تقدیر به با حضور معاونت محترم دانشجویی و نماینده محترم نهاد رهبری در دانشگاه لرستان  
9-شرکت در مراسم تشییع و تدفین دانشجوی فقید دانشگاه لرستان (مرحوم محسن حسن نژاد) در شهر باغ ملک در استان خوزستان
10-رسیدگی و عیادت از دانشجویان سانحه دیده در چندین حادثه تصادف در بیمارستان شهدای عشایر
11-تذکر شفاهی  وکتبی به برخی سرپرستان خوابگاههایی که در کار خود قصور داشته اند
12-اخذ و رسيدگي به پيشنهادها و مشكلات دانشجويان در حيطه مسائل امور دانشجويي و ارجاع آن به مقامات ذيصلاح جهت حل و فصل و تشكيل جلسه گفت و شنود معاونت دانشجویی  و رييس دانشگاه با دانشجويان.
13-پیگیری و  اخذ قرارداد جهت ساخت خوابگاههای دانشجویی در سایت دانشگاه توسط بخش خصوصی
14-نظارت بر سرويس اياب و ذهاب خوابگاه ها
15-نظارت مستمر بر امر بهداشت خوابگاه ها و سالن های غذاخوری
16-ایجاد هماهنگی و ارتباط بین اداره خوابگاهها و تغذیه جهت اسکان و تغذیه دانشجویان میهمان از دانشگاههای دیگر
17-انجام سایر امور محوله ازسوی معاون محترم دانشجویی و رییس دانشگاه ازجمله شرکت در برخی جلسات استانداری و همایش غذای سالم
18-برگزاری جلسات دانشجویی در محیط خوابگاهها پیرامون نقاط ضعف و قوت خوابگاهها

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد