جناب آقای عزت اله ولی نژاد

کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

رایانامه:ezat.valinejad.53@gmail.com

تلفن:06633120114

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد