امیر پارسانیک

رئیس اداره رفاه و خدمات دانشجویی

کارشناس ارشد عمران

تلفن 06633120096

تلفن همراه09380579474

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد