دکتر حامد خدایاری

مدیر امور دانشجویی

دکترای تخصصی(phd) سیستماتیک-اکولوژی گیاهی از دانشگاه اصفهان با همکاری موسسه NIAS ژاپن

 

آدرس پست الکترونیک: khodayari.h@lu.ac.ir

تلفن:06633120114

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد