در اين زمينه تشخيص اختلالات روان شناختي ( شامل اختلالات خلقي ، اضطرابي و اعتياد و ...) و ارايه درمان مناسب هدف مي باشد. ارايه درمان هاي شناختي و رفتاري و هدايت افراد به سمت ايجاد ارتباط مؤثر در تعاملات شخصي و حل مسآله هدف درمان محسوب مي شود.

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد