Ar En

 

 

حوزه مدیریت امور تربیت بدنی دانشگاه بمنظور حفظ و نگهداشت سطح تندرستی دانشجویان گرامی و اعتلای روحیه و شادابی آنان در محیط دانشگاه, برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت های ورزشی را در ابعاد برنامه های ورزشی همگانی و تخصصی و در قالب انجمن های ورزشی دانشکده ای, خوابگاهی و تخصصی را پیگیری و اجرا می نماید وعلاوه بر آن با ملحوظ نمودن برنامه های ورزشی منطقه ای وزارت متبوع, میزبانی مسابقات و گردهمائی های منطقه ای دانشجویی را نیز در برخی مواقع طبق برنامه های ابلاغی وزارتخانه متقبل می شود و مضافا با برگزاری تمرینات و اردوهای تخصصی و آمادگی, زمینه ارتقاء کیفیت تیمهای مختلف ورزشی دانشجویی و کارمندی را جهت حضور و کسب منزلت و افتخار در مسابقات برون دانشگاهی را تمهید می نماید و با توجه به مصوبات هیات محترم وزیران ارائه خدمات ورزشی به کارکنان ارجمند دانشگاه اعم از اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی در فعالیتهای ورزشی همگانی و تخصصی را برنامه ریزی و ساماندهی می نماید, علیهذا با طیف وسیعی از خدمات ورزشی و ارباب رجوع گوناگون مواجهه دارد که اذعان دارند ارائه اینگونه برنامه های درون و برون دانشگاهی متنوع و تخصصی نیازمند برخورداری از منابع و امکانات ورودی مختلفی نظیر نیروی انسانی تحصیل کرده مجرب و متخصص, منابع مالی قابل توجه, منابع فیزیکی و کالبدی مناسب, وسائل و تجهیزات نوین ورزشی و مدیریت سیستم های اطلاعات الکترونیکی و بهنگام می باشد تا با ترکیب و چیدمان مناسب این منابع در کنار یکدیگر, خروجی قابل توجه و کارآمدی را در عرصه فعالیتهای ورزشی همگانی و تخصصی که موجب کسب منزلت و افتخار برای دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد را تنظیم و ارائه نمود, لیکن تاکنون دیدگاه غالب مسئولین ارجمند و بلندپایه اسبق دانشگاه به امر تربیت بدنی و ورزش, تا حدی مطلوب بوده و از دریچه و منظر تکمیل و تتمیم اوقات فراغت و تفریح برای کمک به تخلیه انرژی فزآینده روحی و روانی مخاطبین به آن نگریسته شده است که تا حدودی واقعیات حوزه فرهنگی و اجتماعی محیط پویای دانشگاه را آشکار می سازد.

 

 منابع کالبدی و فیزیکی حوزه تربیت بدنی و ورزش دانشگاه با گسترش جمعیت دانشجویی از 3000 به 7000 نفر در ظرف 30 سال اخیر روبه رو بودهکه ,  با عنایت به افزایش جمعیت دانشجویی و ترکیب جنسیتی آن و کمبود امکانات و فضاهای ورزشی بویژه برای خواهران دانشجو و بانوان کارمند و لزوم افزایش سرانه فضاهای ورزشی این واحد امیدوار است تا با ایجاد همدلی و وفاق جمعی در سطوح عالیه تصمیم گیری دانشگاه کمبودهای حوزه تربیت بدنی و ورزش کاهش یابد که تا حد خوبی نیز کاهش یافته و  اماکن و فضاهای حوزه تربیت بدنی علی الخصوص فضاهای موجود در بدنه استادیوم ورزشی مجددا از سایر حوزه ها منفک و به مدیریت امور تربیت بدنی ملحق گردد و از طرفی بمنظور اجرای بهینه برنامه های متنوع و متعدد ورزشی برای مرمت و نوسازی اماکن ورزشی موجود, توسعه و تجهیز وسائل و ابزارهای ورزشی نوین و نهایتا ارتقاء سطح سرانه فضاها و خدمات ورزشی مهیا گردد.