Ar En
مجتبي گراوند
دکتر مجتبي گراوند
عضو هیات علمی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دكترا
رشته تحصیلی
تاريخ اسلام
رتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی
دانشکده
ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی
garavand.m@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
garavand25@yahoo.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
كارشناسي تاريخ، 1381- 1384.
كارشناسي ارشد تاريخ اسلام، دانشگاه تربيت مدرس تهران، 1385- 1387.
دكتري تاريخ اسلام، دانشگاه تربيت مدرس تهران، 1387-1391.
پایان نامه کارشناسی ارشد: رحالان و رحله نویسی در تمدن اسلامی؛ مطالعه ی موردی ابن فضلان، ابن جبیر و ابن بطوطه؛ به راهنمایی استاد فقید دکتر صادق آئینه وند(رحمه الله علیه)، شهریور 1387.
رساله ی دکتری: کارکرد سیاسی – اجتماعی نهاد فتوّت و جوانمردی در سده های هفتم و هشتم هجری شرق جهان اسلام؛ به راهنمایی استاد فقید دکتر صادق آئینه وند (رحمه الله علیه)، اسفند 1391.
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
تاثیرشرایط اقلیمی عربستان بر وضعیت اقتصادی مکه و مدینه پیش از اسلام، فصلنامه رهیافت تاریخی دانشگاه اصفهان، زمستان 1394.
تحلیلی نو بر نگرش امام سجاد (ع) نسبت یه قیام توابین و مختار، فصلنامه روزگاران دانشگاه اصفهان، زمستان ۱۳۹۲، سال یازدهم - شماره ۱۰ (۲۰ صفحه - از ۱۷ تا ۳۶).
نقش و جایگاه اقتصاد نفتی در توسعه سیاسی ایران، مجله پژوهش های سیاسی دانشگاه اصفهان، سال پنجم، شماره 14، پاییز 1394.
بررسی اندیشه های سیاسی میرزای ناینی در عصر مشروطه، فصلنامه پژوهش های سیاسی، دانشگاه اصفهان، سال ششم، شماره 16، بهار 1395.
باستان گرایی در نهضت فرهنگی شعوبیه، فصلنامه تاریخ نو، بهار 1395 شماره 14.
تحلیلی بر کارکرد نهاد حسبه در جامعه اسلامی تا پایان عصر عباسیان، فصلنامه روزگاران، بهار 1393، سال دوازدهم - شماره 11 (22 صفحه - از 21 تا 42).
نقش اجتماعی و فرهنگی سادات در عصر سلطان حسین بایقرا (۸۷۵-۹۱۲ ه. ق)، پژوهش های فرهنگی اسفراین 1395.
معرفی و نقد آثار اتان کلبرگ درباره تشیع امامی، مجله پارسوا، دانشگاه لرستان.
معرفی و نقد کتاب «هرسین در گذر تاریخ»
جایگاه علم پزشکی در دانشگاه جندی شاپور و تأثیر آن بر مراکز علمی تمدن اسلامی.
وقوع انقلاب اسلامی ایران: تبیین تاریخی ولایت فقیه سیاسی امام خمینی از تئوری تا عمل (۱۳۴۰- ۱۳۵۷)، تاریخنامه خوارزمی، سال پنجم، پاییز 1395.
تحلیل و ارزیابی شیوه تاریخ نگاری دهبی در دول الاسلام، فصلنامه ی تاریخ پژوهی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1391.
بررسی نقش و جایگاه مالک اشتر در تاریخ صدر اسلام، مجله تاریخ نو، دانشگاه تربیت مدرس، گروه تاریخ، تهران، 1391.
بررسی نقش و جایگاه محمد بن مسلمه در تاریخ صدر اسلام، مجله تاریخ نو، دانشگاه تربیت مدرس، گروه تاریخ، تهران، 1392.
بررسی برخی رفتارهای جاهلی حاکم بر شبه جزیره عربستان پیش از اسلام، مجله تاریخ نو، دانشگاه تربیت مدرس، گروه تاریخ، تهران، 1390.
وجوه سیاسی امامت از نگاه فرق امامیه- تاریخ نامه خوارزمی، دانشگاه خوارزمی، پاییز 93.
اصلاحات و رویکردهای سیاسی – اقتصادی در سیره حضر ت امیر (ع) - تاریخ نو- تربیت مدرس، تابستان 93
بررسی هرمنوتیک فلسفی از نگاه گادامر با تکیه بر کتاب «حقیقت و روش» - تاریخ نامه خوارزمی، 93
جایگاه موالی در کوفه و انگیزه آن ها در قیام مختار، فصلنامه ی تاریخ پژوهی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.
بررسی تأثیر مناظرات و سفر امام رضا (ع) به خراسان در اثبات و معرفی امامت.
شكل گيري گفتمان جبهه ملي: شكاف دروني و وقوع كودتاي 28 مرداد 1332.
شکل گیری نظام پارلمانتاریسم در ایران: زمینه های انتقال قدرت سیاسی از قاجار به پهلوی اول، پذیرش 1395.
واکاوی پیامدهای حکومت آل بویه عراق بر ساختار سیاسی - فرهنگی جهان اسلام .
معرفی و نقد کتاب جغرافیای تاریخی لرستان، 1395.
واکاوی زمینه های تاریخی فروپاشی نظم سلطانی و کاهش مقبولیت حکومت پهلوی دوم.
بررسی ساختار مطلقه حکومت پهلوی اول: آسیب شناسی تجدد گرایی )1304- 1320 ش).
واکاوی فرآیند چگونگی همگرایی نهضت آزادی با جنبش اسلامی و انقلابی امام خمینی (ره)، 1396.
واکاوی رهیافت‌ های علل قیام امام حسین (ع).
ساختار اجتماعی عربستان قبل از اسلام و پیامدهای آن.
هویت دینی و نقش تاریخ در شکل گیری هویّت.
انعکاس شیوه های مجازات کردن مردم و دیوانیان عصر غزنوی در آیینه ی تاریخ بیهقی.
واکاوی تحول فکری متأثر از ورود صنعت چاپ و انتشار کتاب و مطبوعات در آستانه سال های مشروطه.
اصول و شیوه برخورد با دشمن و دشمنان در ایران با تکیه بر کتاب تحفة الملوک.
واکاوی عملکرد وزارت یحیی برمکی در عصر عباسی.
بررسی عملکرد مخرب فرقه ضاله بهائیت در تضعیف ایران دوره قاجار و عثمانی تا پایان فروپاشی.
واکاوی پیامدهای انتخاب عثمان بن عفان در تاریخ اسلام.
بررسی نقش عناصر مهم ایرانی و عرب در خلافت امین عباسی.
بررسی چگونگی روابط نیروهای آلمانی با ایلات فارس طی سال های جنگ جهانی اول (1293-1297 ش/ 1918- 1914 م)
نگاهی نو به عملکرد سیاسی ـ اجتماعی دو قبیله اوس و خزرج در حکومت نبوی (ص)
آسیب شناسی موانع ساختی در توزیع منابع قدرت در صدر مشروطیت: رواج افکار نوگرایانه و برپایی نظام پارلمانی
واکاوی رفتار سیاسی کارگزاران ایرانی در نظام پارلمانی و نهادهای مدنی از تشکیل تا قدرت گیری رضا شاه پهلوی.
ربع رشیدی بزرگترین جامع آموزشی در تاریخ میانه ایران.
ابوذر و نقش او در گسترش تشیع در منطقه شامات.
نارضايتي مردم كرمان از حكام محلي و همسازگري با انقلاب مشروطيت ايران.
واکاوی چگونگی همگرایی دانشجویان ایرانی در آلمان غربی با نهضت امام خمینی (ره).
دینور در عهد آل حسنویه (303 - 407)
نقش مدارا در مذاکرات رسول خدا (ص ) با قوم یهود.
بررسی وضعیت هلندیان از افول بندرعباسی تا خروج آن ها از جزیره خارک (1766- 1745 م ).
سیر شکل گیری قلعه و قلعه سازی در ایران.
تاریخنگاری و تاریخ نگری حافظ ابرو؛ مطالعه موردی کتاب تاریخ سلاطین کرت.
تاثیر روابط سیاسی - مذهبی سلجوقیان و نزاریان بر هویت ایران در سده های پنجم و ششم هجری.
ماهیت دولت قاجار و تحولات ساختاری آن در عصر امیر کبیر
نقش دولت فاطمیان در پیدایش و گسترش علوم اسلامی.
آسیب شناسی موانع ساختی در توزیع منابع قدرت در صدر مشروطیت: رواج افکار نوگرایانه و برپایی نظام پارلمانی
واکاوی تعامل سه گانه قضات، خلفا و مردم در عصر خلافت عباسی.
بررسی واکنش های ایرانیان در برابر اعراب مسلمان در نیمه نخست سده اول هجری.
بررسی تاثیرات تمدن غرب بر امپراطوری عثمانی از منظر سفرنامه نویسان ایرانی دوره قاجار.
واکاوی منابع تاریخی دوران آل بویه.
فتوت و جوانمردی در سیره ی نبوی و جایگاه حضرت محمد (ص) در میان فتوت نامه نویسان، مقاله برگزیده، همایش سیره پژوهشی، اردیبهشت ۹۲، پژوهشکده تاریخ اسلام.
بررسی شخصیت علمی و فرهنگی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه تربیت مدرس، همایش خواجه نصیرالدین طوسی، زمستان ۱۳۸۷.
بررسی مبانی و اصول رویکردهای اصلاحات اقتصادی و سیاسی حضرت امیر (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی، اسفند ۹۲.
اصول و مبانی مناسبات اجتماعی و انسانی و جایگاه آن در سیره ی امام علی (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی، ۱۳۹۳.
تبیین علل تداوم آیین نوروز در قرون نخستین اسلامی، مقاله برگزیده، همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین، اردیبهشت ۹۴.
بررسی آیین فتوت و جوانمردی در فتوت نامه میرسید علی همدانی، مقاله برگزیده، همایش بین المللی میرسیدعلی همدانی، همدان، آبان ۹۴.
موانع و آسیب های همدلی و همزبانی از دیدگاه امام علی (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی ، آبان ۹۴.
خرد جمعی از دیدگاه امام علی (ع) و نقش آن در همدلی و همزبانی، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی، آبان ۹۴.
مسئولیت های متقابل دولت و امام از دیدگاه امام علی (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی، آبان ۹۴.
تفسیرهای انحرافی از مهدویت و تبیین فلسفه انتظار، مقاله برگزیده، همایش بین المللی دولت - تمدن اسلامی، ۱۳۹۴.
فرهنگ و تمدن در حکومت شیعی فاطمیان، مقاله برگزیده، همایش بین المللی دولت تمدن اسلامی، ۱۳۹۴.
لایحه‌ی کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی، همایش ملی نگاهی به ساختار و کارکرد مجالس بیست و یکم و بیست و دوم مجلس شورای ملی، ۱۳۹۴.
سیر تاریخی نقش و جایگاه شیعیان در عربستان سعودی، بوم شناسی جهان تشیع در حوزه خلیج فارس، اسفند ۹۴، اصفهان.
تحلیلی بر چگونگی رابطه امام علی (ع) با اهل کتاب، مقاله برگزیده، همایش بین المللی غدیر، رشت اسفند ۹۴.
علل گروش ایرانیان به تشیع در قرون نخستین اسلامی، مقاله برگزیده، همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، تهران، اسفند ۹۴
نقش امام جواد (ع) در تبیین و معرفی امامت، مقاله برگزیده، همایش بین المللی سیره و زمانه امام جواد، قم، اردیبهشت ۹۵.
بررسی اهداف قیام عاشورا با تکیه بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر، مقاله برگزیده، همایش بین المللی اهداف و قیام عاشورا، قم، اردیبهشت ۱۳۹۵
نقش تغذیه سالم و بهداشت بر سلامت روان از دیدگاه حکیم جرجانی، همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی، گرگان، ۱۳۹۵.
بررسی تحلیلی نقش و جایگاه اسلام شناسان اروپایی، مقاله برگزیده، همایش بین المللی تبیین فراز و فرود جایگاه رسول الله (ص) از منظر اسلام شناسان اروپایی، اصفهان، شهریور ۱۳۹۵ .
اصل عدالت در معیشت و اقتصاد در سیره امام علی (ع)، مقاله برگزیده، کنگره بین المللی سیره اهل بیت (ع)، قم ۱۳۹۵.
اهمیت و جایگاه کار و شغل در سیره امام علی(ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی (ع)، لرستان، دی ۹۵
مدیریت مؤلفه‌های اقتصادی (تولید، توزیع و مصرف) و اقتصاد مقاومتی در سیره‌ی امام علی (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی (ع)، لرستان، دی ۹۵.
خودکفایی اقتصادی در سیره معصومین با تکیه بر سیره علوی (ع)، همایش ملی سیره علوی (ع)، لرستان، دی ۹۵.
سیره علوی (ع)، اقدام و عمل در شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی، مقاله برگزیده همایش ملی سیره علوی (ع)، لرستان، دی ۹۵.
شاخصه های اقتصاد مقاومتی در سیره علوی (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی (ع)، لرستان، دی ۹۵.
بررسی و تحلیل تحولات اجتماعی ایران در دوره امویان، مقاله برگزیده، کنفرانس ملی دانش روانشناسی و جامعه شناسی ایران، مرکز مطالعات حکمت مرنضوی، تهران، ۱۳۹۵.
بررسی تطور سیاسی – اجتماعی جاهلیت مقارن ظهور اسلام، مقاله برگزیده، همایش ملی اسلام و جاهلیت مدرن: چالش ها و بایسته ها، جامعه المصطفی العالمیه، مشهد ۱۳۹۵.
جندی شاپور: جغرافیای تاریخی، کنکره بین اللملی جندی شاپور، مقاله برگزیده، دزفول، ۱۳۹۵.
تعامل فرهنگ ایرانی – اسلامی در شاهنامه فردوسی، سخنرانی در همایش علمی انجمن دانشجویان دانشگاه لرستان- اردیبهشت ۹۳.
واکاوی هویت ایرانی – اسلامی در تاریخ اسلام، سخنرانی در همایش انجمن علمی دانشجویان دانشگاه لرستان، بهمن ۹۲.
مولفه های یک زندگی ایده آل از دیدگاه امام علی(ع)، همایش ملی معناداری زندگی در ساحت علم و دین، بوشهر ۱۳۹۵.
تبيين علل رويكردهاي مختلف مورخان شيعه به فرقه نگاري، همایش بین‌المللی «روش‌شناسی مطالعات فرقه‌نگاری شیعه»، اصفهان، اسفند ۹۵.
بررسی وضعیت حج و اقدامات رفاهی خلفای عصر اول عباسی در برگزاری آئین حج (۱۳۲-۲۳۲ هـ.. ق)، همایش ملی حج در پویه تاریخ، دانشگاه الزهرا (س)، تهران.
عقلانیت در رویارویی با فرقه های اسلامی در سیره رضوی (ع)، همایش ملی عقلانیت در سیره رضوی (ع)، دانشگاه تهران.
واکاوی نظرات و آراء انتقادی آخوند زاده و ملکم خان درباره مناسبات حکومت و مردم در ایران عصر قاجار، همایش ملی دولت مردم، پژوهشگاه علوم انسانی.
واکاوی مبانی و تبارشناسی فرهنگ فتوّت و جوانمردی پیش از اسلام، نخستین همایش ملی فرهنگ فتوت و پهلوانی، مجتمع آموزش عالی اسفراین.
مبانی فرهنگ فتوّت و جوانمردی در قرآن کریم و سیره نبوّی (ص)، نخستین همایش ملی فرهنگ فتوت و پهلوانی، مجتمع آموزش عالی اسفراین.
فتوّت و جوانمردی در سیره نظری و عملی ائمه اطهار (ع)، نخستین همایش ملی فرهنگ فتوت و پهلوانی، مجتمع آموزش عالی اسفراین.
بازتولید هویت دینی در کلام سیاسی امام خمینی و تبلور گفتمان انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، همایش ملی قرآن و انقلاب، قم.
بازتولید هویت دینی در کلام سیاسی امام خمینی و تبلور گفتمان انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، همایش ملی قرآن و انقلاب، قم.
علل گسترش تشیع و روند آن در ایران، همایش علمی دانشجویی، دانشگاه لرستان، اردیبهشت ۹۶.
واکاوی نقش آیت الله میرزای نائینی در مشروطه اصفهان، همایش ملی مشروطیت در اصفهان، اردیبهشت ۹۶.
وضعیت فکری شیعه در آستانه غیبت صغری، همایش بین المللی بررسی و تحلیل جریان های فکری- فرهنگی عصر غیبت صغری(۲۶۰-۳۲۹ ه.ق)، مرکز مطالعات تشیع دانشگاه اصفهان، اردیبهشت ۹۶.
تبیین نقش نواب اربعه در مواجهه با جریان های فکری فرهنگی عصر غیبت، همایش بین المللی بررسی و تحلیل جریان های فکری- فرهنگی عصر غیبت صغری(۲۶۰-۳۲۹ ه.ق)، مرکز مطالعات تشیع دانشگاه اصفهان، اردیبهشت ۹۶.
- مکاتب علمی شیعه و نقش فکری و فرهنگی علمای شیعه در عصر غیبت صغری، همایش بین المللی بررسی و تحلیل جریان های فکری- فرهنگی عصر غیبت صغری(۲۶۰-۳۲۹ ه.ق)، مرکز مطالعات تشیع دانشگاه اصفهان، اردیبهشت ۹۶.
آموزه های اخلاقی امام رضا (ع) و تاثیر آن بر فرهنگ عامه، همایش بین المللی سیمای امام رضا (ع) در فرهنگ و ادب عامه، بنیاد بین المللی فرهنگی امام رضا(ع) کرمانشاه، ۱۳۹۶.
نقش کاربردی علوم انسانی در تمدن سازی از دیدگاه مقام معظم رهبری، همایش چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای، دانشگاه شیراز، آبان ۱۳۹۶.
نقش تعامل مبنایی حوزه و دانشگاه در تحول غلوم انسانی از دیدگاه مقام معظم رهبری، همایش چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای، دانشگاه شیراز، آبان ۱۳۹۶.
جایگاه علم و عالمان در سیره و کلام امام علی (ع)، دومین کنگره بین المللی سیره اهل بیت (ع)، قم ۱۳۹۶.
تأملی بر حیات علمی و فرهنگی امام هادی (ع) در عصر عباسیان، همایش بین اللملی سیره و زمانه امام هادی (ع)، مجمع جهانی اهل بیت (ع) قم ۱۳۹۶.
مبارزه با اختلاف طبقاتی در سیره امام علی (ع)، دومین کنگره بین المللی سیره اهل بیت (ع)، قم ۱۳۹۶.
واکاوی جریان های فکری شیعی و غیر شیعی در دوران امامت امام هادی (ع)، همایش بین المللی سیره و زمانه امام هادی (ع)، قم، آذر ۹۶.
بررسی اندیشه سیاسی - کلامی امام هادی (ع) در عصر عباسیان، همایش بین المللی سیره و زمانه امام هادی علیه السلام، قم، آذر ۱۳۹۵.
گونه شناسی رفتار مسئولان و کارگزاران حکومت از منظر امام علی(ع) در نامه ۵۳ نهج البلاغه، مقاله برگزیده همایش بین المللی سیره علوی، بهمن ۹۶.
ریشه‌ها و علل فقر از دیدگاه امام علی(ع)، مقاله برگزیده همایش بین المللی سیره علوی ۹۶.
مولفه ها و راهبردهای سلامت اقتصادی در سیره علوی (ع)، مقاله برگزیده همایش بین المللی سیره علوی، بهمن ۹۶.
بررسی رابطه حکومت اسلامی و فقرا از منظر امام علی، مقاله برگزیده همایش بین المللی سیره علوی، بهمن ۹۶.
بررسی جایگاه کار و تلاش در سیره علوی با تکیه بر نهج البلاغه، همایش بین المللی سیره علوی، بهمن ۹۶
بررسی نقش نظریه ولایت فقیه سیاسی امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همایش بین المللی قرآن و انقلاب قم، ۱۳۹۶.
واکاوی آسیب ها و موانع پای بندی به حقوق فردی و اجتماعی از منظر امام علی (ع)، دهمین بین المللی پژوهش های قرانی، قم ۱۳۹۶.
واکاوی مبانی و مولفه های اقتصاد مقاومتی در سیره علوی (ع)، دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، ۱۳۹۶.
تحلیل هویت انقلابی و اسلامی در کتب تاریخ مقطع متوسطه علوم انسانی، همایش ملی آموزش در تاریخ، دانشگاه فرهنگیان، لرستان، اسفند ۱۳۹۶.
آموزش محتوا: بازتاب وضعیت فرهنگ عامه و علوم غریبه عهد صفویه در نسخه خطی ملاجلال منجم، همایش ملی آموزش در تاریخ، دانشگاه فرهنگیان، لرستان، اسفند ۱۳۹۶.
بکارگیری بانک نمونه سوالات نهایی در فرآیند ارزشیابی به منظور کاهش افت تحصیلی و افزایش درصد قبولی دانش آموزان سال سوم در امتجانات نهایی، همایش ملی آموزش در تاریخ، دانشگاه فرهنگیان لرستان، اسفند ۱۳۹۶.
چگونگی تقویت هویت دینی و انقلابی دانش آموزان متوسطه دوم با استفاده از تحلیل محتوا و تصاویر کتاب های درسی تاریخ، همایش ملی آموزش در تاریخ، دانشگاه فرهنگیان، لرستان، اسفند ۱۳۹۶.
الزامات بنیادی علوم انسانی جهت تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دیدگاه آیت الله خامنه ای، هفتمین کنفرانس بین الملی الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، ۹۷.
جایگاه درس تاریخ مقطع متوسطه رشته علوم انسانی در تقویت هویّت انقلابی و تحقق الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، هفتمین کنفرانس الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۱۳۹۷.
راهکارهای برون رفت از تنگناهای اقتصادی در سیره علوی (ع)، مقاله برگزیده، دومین همايش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر اخلاق اهل بیت (ع)، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، اردیبهشت ۹۷.
مولفه های همبستگی اجتماعی در ساحت علم و دین در سیره امام صادق (ع)، همایش ملی معنای زندگی در گستره علم و دین، دانشگاه ارومیه، اردیبهشت ۹۷.
نقد روش شناسي سبک های رايج تاريخنگاری انقلاب اسلامی در استان لرستان، مقاله برگزیده، همایش ملی بعثت انقلاب اسلامی، تهران، بهمن ۱۳۹۷.
واکاوی راهبرد صدور انقلاب اسلامی در کلام سياسي امام خميني و بازتاب آن در نظام بين المللي ، مقاله برگزیده، همایش ملی بعثت انقلاب اسلامی، تهران، بهمن ۱۳۹۷.
نقش ادریسیان در تثبیت و توسعه یکجانشینی در شمال افریقا، نخستین گفتگوهای فرهنگی ایران و آفریقا، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، مقاله برگزیده، آذر ۱۳۹۷.
قناعت و صرفه جویی در سیره علوی، دهمین همایش بین المللی سیره علوی، دانشگاه لرستان، اسفند ۹۷.
آسیب شناسی تقسیم بیت المال از دیدگاه امام علی ، دهمین همایش بین المللی سیره علوی، دانشگاه لرستان، اسفند ۹۷
مبارزه با تمرکز ثروت در سیره امام علی علیه السلام،دهمین همایش بین المللی سیره علوی، دانشگاه لرستان، اسفند ۹۷
مبارزه با فساد در سیره علوی، دهمین همایش بین المللی سیره علوی، دانشگاه لرستان، اسفند ۹۷.
اصول اخلاق تجارت و بازار در سیره علوی، دهمین همایش بین المللی سیره علوی، دانشگاه لرستان، اسفند ۹۷.
شیوه های مبارزه با مفاسد اقتصاد دولتمردان در سبزه امام علی، دهمین همایش بین المللی سیره علوی، دانشگاه لرستان، اسفند ۹۷.
بررسی میزان توجه به مولفه های هویت اسلامی در محتوای کتاب های درسی تاریخ دوره تحصیلی متوسطه در انقلاب اسلامی، پنجمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس، انجمن ایرانی تاریخ،۱۳۹۷.
بررسی روند شکل گیری نظام آموزشی مدارس نوین دوره متوسطه و کتاب های درسی تاریخ ( با تکیه بر دارالفنون )، پنجمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس، انجمن ایرانی تاریخ،۱۳۹۷.
واکاوی مضامین هنر نقاشی در تاریخ معاصر ایران با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)، اولین همایش ملی امام خمینی و تمدن نوین اسلامی - ایرانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی، مقاله برگزیده، دانشگاه مازندران، اردیبهشت ۱۳۹۸.
بررسی آثار اجتماعی اعتقاد به معاد از دیدگاه امام علی با تکیه بر شرح نهج البلاغه این ابی الحدید، مقاله برگزیده همایش بین المللی سیره علوی، دانشگاه لرستان، اسفند ۱۳۹۷.
بررسی آیین فتوت و جوانمردی در فتوت نامه نجم الدين زرکوب تبریزی، اولین همایش ملی فرهنگ پهلوانی در تاریخ ایران، تهران، دانشگاه الزهرا (س ) ،۱۳۹۸.
بررسی سرمایه اجتماعی آیین جوانمردی در فتوت نامه شهاب الدين سهروردی، اولین همایش سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه‌های اسلامی با رویکرد نظری و کاربستی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین، ۱۳۹۸.
سبک زندگی سالم در سیره امام سجاد (ع)، اولین همایش سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه‌های اسلامی با رویکرد نظری و کاربستی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین، ۱۳۹۸.
تحلیل محتوای کتاب تاریخ قم(حسن قمی) از منظر بازتاب مؤلفه‌های هویّت شیعیِ امامیهِ دورانِ آل‌بویه، همایش ملی نقش آل بویه در فرهنگ و تاریخ ایران و جهان اسلام، ۱۳۹۹.
تحلیل منزلت و کرامت انسانی در سیره علوی (ع)،یازدهمین همایش ملی سیره علوی با محوریت سلامت، ۱۳۹۹.
واکاوی ابعاد سلامت روانی (فردی و اجتماعی) در نهج البلاغه، یازدهمین همایش ملی سیره علوی با محوریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ۱۳۹۹.
آسیب شناسی سلامت روح و روان از نگاه امام علی (ع)، یازدهمین همایش ملی سیره علوی (ع)، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مرداد ۱۳۹۹.
تأملی بر حیات علمی و فرهنگی امام هادی (ع) در عصر عباسیان، همایش بین اللملی سیره و زمانه امام هادی (ع)، مجمع جهانی اهل بیت (ع) قم ۱۳۹۶.
پایان‌نامه
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: اصلاحات ارضی در لرستان، شهریور 94.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: اصناف و پیشه وران در ایران عصر سلجوقی،شهریور 94.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ساختار حیات شهری ایران در عصر تیموریان، بهمن 94.
نظام اداري ايران در عصرصفويه بر اساس سفرنامه اروپاييان، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد، شهریور 94.
اوضاع اقتصادي بندر عباس در زمان شاه عباس، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد، 94.
اوضاع فرهنگی خراسان از سقوط بنی امیه تا روی کار آمدن مامون عباسی، مشاور پایان نامه ارشد، بهمن 94.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: فرآیند شکل گیری هویت ایرانی - اسلامی در متون تاریخی فارسی، خرداد 95.
تعامل و تقابل علمای شیعه با پهلوی اول، مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، شهریور 95.
وضعیت علمی ایران در دوره سلجوقیان، مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، شهریور 95.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی نقش ایرانیان کوفه در قیام مختار، شهریور 95.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، سازمان قشون و دگر گوني هاي آن در عصر صفويه؛ بهمن 1395
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی تداوم جشن ها و اعیاد ایرانی در قرون نخستین اسلامی، بهمن 1395.
بررسی عملکرد حکام قاجار در پیشکوه لرستان و پیامدهای آن، مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، بهمن 1395.
راهنمایی پایان نامه تحت عنوان: منجی های نوظهور؛ دانشکده علوم قرآن 96.
راهنمایی پایان نامه تحت عنوان: راهکارهای قرآن کریم در تقویت دین باوری جوانان، دانشکده علوم قرآن 96.
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ تشیع: بررسی جریان مفوضه و مقصره در دوران امامین صادقین (ع )، 1397.
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ تشیع، " مشاغل و مناصب شیعیان در دوره آل بویه"، 98.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ تشیع، " عوامل و پیامدهای نسیان حق از منظر امام علی علیه السلام، 98.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ تشیع: بررسی ابعاد کفویت امام علی (ع ) و حضرت زهرا (س ) با تکیه بر سه خطبه نخست نهج البلاغه و خطبه فدکیه، شهریور 1398.
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ تشیع: بررسی دیدگاه علمای عصر صفویه درباره قیام عاشورا، بهمن 1398.
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی نقش قیام های ایرانی سده های دوم و سوم هجری در تحولات سیاسی و فرهنگی، مرداد 1399.
مشاوره رساله دکتری با عنوان: تأثیر آراء و نظریات امامان شیعه اثنی عشری در تمدن اسلامی با رویکرد اقتصادی، خرداد 1399.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی وضعیت فرهنگی و اقتصادی ایران در دوره شاه سلطان حسین صفوی (1105- 1135 ه . ق)، شهریور 1399.
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ تشیع: ظرفیت های فرهنگی و تمدنی مکتب جعفری (ع)، شهریور 1399.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی: بررسی آداب و رسوم اجتماعی ایران در دوره ناصرالدين شاه قاجار، مهر 1399.
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ تشیع: مهدویت در اندیشه تشیع امامی با تکیه بر دیدگاه شهید مطهری و علی شریعتی،، بهمن 1399.
راهنمایی رساله دکتری رشته تاریخ اسلام تحت عنوان: بررسی و مقایسه مولفه های هویت شیعه در منابع تاریخی دوره آل بویه و فاطمیان مصر، بهمن 1399.
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ تشیع با عنوان: برررسی علل و پیامدهای جنگ های دوران خلافت امام علی (ع)، بهمن 99.
جزوات دانشگاهی
فلسفه تاریخ.
مبانی جامعه شناسی.
مبانی تاریخ اجتماعی ایران.
روش تحقیق.
فرهنگ و تمدن اسلامی.
تاریخ تشیع.
فعالیت‌ها
مجوز صلاحیت مدرسی از شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق مصوبه دانشگاه تربیت مدرس تهران.
الف)- تدریس دروس مختلف مقطع کارشناسی در گروه تاریخ دانشگاه لرستان و گروه های معارف.
ب) تدریس دروس مقطع کارشناسی ارشد: 1- تشیع در آثار مستشرقین 2- تاریخ تحلیلی زندگانی حضرت امیر (ع) 3- فرهنگ و تمدّن اسلامی. 4- دولت های شیعی. 5- متون تخصصی6- مراکز تشیع7- تاریخ اندیشه سیاسی تشیع8- روش تحقيق پيشرفته9- رجال و درايه در تاريخ اسلام.
ج )- تدریس دروس مقطع دکتری دانشگاه لرستان: 1- تاریخ تشیع 2- تاریخ عثمانی3 -روش تحقیق پیشرفته در تاریخ با تاکید بر سمینار. 4- جغرافیای تاریخی ایران.
استاد مدعو در دانشگاه های: 1-دانشگاه علوم قرآن و معارف اسلامی . 2- دانشگاه علوم پزشکی. 3-دانشگاه فرهنگیان. 4-همکاری آموزشی با گروه های معارف و ادبیات عرب (مقطع ارشد رشته نهج البلاغه) دانشگاه لرستان.
مجوز دائمی تدریس دروس عمومی معارف اسلامی در دانشگاهها از دفتر مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، تهران.
مدرک صلاحیت آشنایی با فنون و روش تدریس از دفتر معارف اسلامی، تهران.
مدرک آشنایی با علوم اسلامی از حوزه مرکزی دانشجویی فاطمی تهران.
مدرک تربیت مربی سواد فضای مجازی.
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
سفرنامه نویسان و سفرنامه نویسی در تاریخ اسلام.
مبانی فرهنگ فتّوت و جوانمردی در قرآن کریم و سیره معصومین (ع).
علاقه‌مندی ‌ها
تاریخ تحولات فکری، فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام-
تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران
مبانی جامعه شناسی و جامعه شناسی تاریخی
روش شناسی و روش تحقیق در تاریخ
تاریخ نگاری و فلسفه تاریخ
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
مبانی تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران
تاریخ تشیع و دستاوردهای فکری و فرهنگی شیعیان در گذر تاریخ
سایر اعضای هیأت علمی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی