در اين زمينه دانشجويان خواهان اطلاعات در اين مورد راهنمايي مي شوند و راه كارهاي حرفه اي و شغلي براي آن ها با توجه به رشته تحصيلي ايشان توضيح داده مي شود.

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد