گزارش عملکرد اداره تغذیه 

1-تهیه و تدارک اسناد مربوط به مناقصه خرید، طبخ و توزیع غذای دانشجویان و ارسال آنها به کمیسیون معاملات دانشگاه 

2- به روز رسانی، آماده سازی و نصب ورژن های جدید نرم افزار در ایام تابستان 

3-آماده سازی سرور اتوبوس رانی و برنامه جامع سجا جهت تردد هوشمند دانشجویان 

4- شناسایی و مرتغع نمودن مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری تمامی دستگاه های رزرو و تحویل غذا در ایام تابستان 

5- برمنامه ریزی و هماهنگی با نماینده دانشجویی مراکز آموزش عالی چهار گانه به منظور وحدت رویه در امور مربوط به خدمات تغذیه دانشجویان 

6- همکاری و هماهنگی با مدیریت حراست دانشگاه جهت خرید چهار هزار کارت هوشمند دانشجویی 

7- برآورد میزان اقلام و اجناس اساسی مورد نیاز سلف سرویس دانشگاه و مراکز اقماری در سال تحصیلی جدید (برنج 100 تن، گوشت منجمد40تن ، مرغ 70تن،روغن 30تن،) 

8- برنامه ریزی جهت راه اندازی اتوماسیون تغذیه رستوران آزاد دانشجویی در ماه مهر 

9- برنامه ریزی جهت قیمت گذاری بهای تمام شده غذای رستوران 

ازاد کارکنان و رستوران آزاد دانشجویی در سال تحصیلی جدید

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد