1-    انعقاد قرارداد بیمه حوادث با شرکت بیمه ایران به تعداد  9445 نفر با پرداخت 259737500 ریال.
2-    پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان روزانه به تعداد 1447 نفر به مبلغ 5631975000   ریال.
3-    پرداخت وام مسکن به دانشجویان روزانه ساکن در خوابگاهای خودگردان و منازل استیجاری به تعداد 413 نفربه مبلغ 1631475000ریال
4-    پرداخت وام ضروری به تعداد 332 نفر از دانشجویان روزانه به مبلغ 959700000 ریال.
5-    پرداخت وام ضروری خرید کتب متون تخصصی تحصیلات تکمیلی  به تعداد 18 نفر وبه مبلغ 86000000   ریال.
6-    پرداخت وام ودیعه مسکن به تعداد 71 نفر از دانشجویان متاهل روزانه به مبلغ 2880000000 ریال.
7-    پرداخت وام به دانشجویان قهرمان ورزشی به تعداد 4 نفر و به مبلغ 17000000 ریال.
8-    پرداخت وام ویژه دکتری به تعداد94 نفر 1465000000 ریال.
9-    پرداخت وام شهریه به دانشجویان نوبت دوم به تعداد 65 نفر به مبلغ 233000000 ریال.
10-    پرداخت وام حج و عتبات عالیات به تعداد 1نفربه مبلغ 5000000 ریال
11-    پرداخت وام تغذیه به دانشجویان روزانه به تعداد 247 نفرو به مبلغ 426213000 ریال.
12-    پرداخت وام ضروری مبتکر و نوآوربه تعداد یک نفر و به مبلغ 3000000 ریال.
13-    پرداخت وام ازدواج به دانشجویان روزانه به تعداد 60 نفر و به مبلغ 900000000 ریال.
14-    پرداخت وام بنیاد علوی به تعداد 222 نفر و به مبلغ 1408000000 ریال .
15-    پرداخت حق الزحمه کاردانشجویی نیم سال اول به تعداد 85 نفر و به مبلغ 204928508 ریال .
16-    تسویه حساب دانشجویان از تاریخ 94/7/1الی 94/11/15انتقالی 24 نفر، پرداخت نقدی 286 نفر، انصراف از ادامه تحصیل 39 نفر- اخراجی 6 نفر،159 نفر فارغ التحصیلانی که دفترچه اقساط دریافت نموده اند، 19 نفر دانشجوی مهمان.
17-    عدم بضاعت31 نفر جهت 10%  پرداخت وام و صدور دفترچه قسط .
18-    معرفی 11 نفر از دانشجویان حادثه دیده به شرکت بیمه ایران جهت دریافت غرامت ناشی از حادثه .

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد