عملکرد مرکز مشاوره دانشجویی


 
همايش بزرگ ازدواج مناسب براي جوانان

 

 
همايش بزرگ ازدواج مناسب براي جوانان
تاریخ برگزاری: اردیبهشت 93/11/29
تعداد شرکت کنندگان: 180 نفر
مکان برگزاری: سالن کنفراس آمفي تئاتر ساختمان مركزي
نام مدرس: دكتر كامران كياني


كارگاه آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد


کارگاه آموزشی پشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 93/11/30
تعداد شرکت کنندگان: 80 نفر
مکان برگزاری: ساختمان مركزي
نام مدرس: آقای دكتر مير دريكوند

 


كارگاه آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد

 
کارگاه آموزشی: پيشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 93/12/5
تعداد شرکت کنندگان: 22 نفر
مکان برگزاری: ساختمان
مدرس:  آقاي دكتر ميردريكوند
كارگاه آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد
 


کارگاه آموزشی: پيشگيري اوليه از اعتياد


تاریخ برگزاری: 93/12/11
تعداد شرکت کنندگان: 32نفر
مکان برگزاری: سالن کنفراس دانشكده اقتصاد
نام مدرس: آقای نصير كوشكي


كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي
 


کارگاه آموزشی : مهارت هاي زندگي
تاریخ برگزاری: 93/12/12
تعداد شرکت کنندگان: 25 نفر
مکان برگزاری: سالن کنفراس دفتر ریاست
نام مدرس: آقای شریفی


كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي
 


کارگاه آموزشی : مهارت هاي زندگي
تاریخ برگزاری:94/2/20
تعداد شرکت کنندگان: 28نفر
مکان برگزاری: ساختمان مركزي
نام مدرس: آقای دكتر ويسكرمي


كارگاه آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد


کارگاه آموزشی: پيشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 94/2/22
تعداد شرکت کنندگان: 38 نفر
مکان برگزاری: دانشكده فني و مهندسي
نام مدرس: آقای دكتر عزت الله قدم پور
     بازديد رياست محترم دانشگاه و هيئت همراه ايشان متشكل از: معاون سياسي – امنيتي استانداري لرستان، معاون دانشجويي، مدير دانشجويي، مدير امور خوابگاهها، ازمركز مشاوره دانشجويي مسولين دراين بازديد در جريان خدمات مركز مشاوره دانشگاه به دانشجويان و مراجعين قرار گرفتند.


  
برگزاري جلسه هم انديشي مسؤلين مراكز مشاوره دانشجويي دانشگاههاي استان
 


در اين جلسه مسؤل مراكز مشاوره دانشگاههاي: علوم پزشكي استان، ازاد واحد خرم آباد، واحد بروجرد شركت داشتند.


كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي


کارگاه آموزشی: مهارت هاي زندگي
تاریخ برگزاری: 94/2/28
تعداد شرکت کنندگان: 33 نفر
مکان برگزاری: ساختمان مركزي
نام مدرس: آقای دكتر صادقي


كارگاه آموزشي پيشگيري اوليه از اعتياد


کارگاه آموزشی: پيشگيري اوليه از اعتياد
تاریخ برگزاری: 94/2/28
تعداد شرکت کنندگان: 70 نفر
مکان برگزاری: مجتمع خوابگاهي فاطميه (س)
نام مدرس: خانم دكتر غلامرضاييمراحل انجام طرح پ‍‍ژوهشي سيماي زندگي دانشجويان : در اين طرح پژوهشي  تعداد پانصد نسخه پرسشنامه  هشت صفحه اي بين دانشجويان تمامي دانشكده ها توزيع گرديد و داده هاي طرح جهت ورود به نرم افزار pss آماده گرديده است.

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد