Ar En

درراستای حفظ و ارتقاء سلامت و بهداشت دانشگاه به عنوان زیر مجموعه حوزه معاونت دانشجویی عهده دار این وظیفه و متعهد و موظف به انجام آن می باشد.

 

درمان 

1-  ارائه خدمات در سطوح اولیه به دانشجویان و پرسنل به ویژه حل مشکلات اورژانسی آنها با تعرفه هایی که به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه میرسد .

2-  پایش سلامت دانشجویان ،پرسنل و صدور کارت سلامت برای آنها .

3-  پیشگیری از بروز و شیوع بیماریهای واگیر و غیرواگیر از طریق آموزش مسائل مربوط به پیشگیری .

آموزش 

1-  بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی بهداشتی دانشجویان و کارکنان دانشگاه .

2-  آموزش مسائل اساسی بهداشت بویژه بهداشت شخصی و بهداشت محیط به دانشجویان و ارتقاء سطح دانش بهداشتی .دانشجویان.

3-  پیشگیری از بروز و شیوع بیماریهای واگیر از طریق آموزش مسائل مربوط به پیشگیری .

4-  برنامه ریزی در امر حفظ بهداشت و ایمنی اماکن مختلف دانشگاه ، خوابگاهها و دانشکده ها .

5-  برنامه ریزی برای نظارت بر بهداشت آبهای آشامیدنی و استخر های شنا و شناسایی آلودگی های میکروبی و شیمیایی آنها.

6-  پایش سلامت دانشجویان و اعضای هیئت علمی ، کارکنان اداری و خدماتی و صدور کارت تندرستی برای آنها.

7-  برگزاری کارگاههای آموزشی ویِژه کارکنان و دانشجویان مرتبط با نیازهای بهداشتی آنها جهت ارتقاء سلامت آنها وپیشگیری از بیماریها.

8-  تهیه و توزیع جزوه ها ، بروشورها و پوسترهای آموزشی و ارسال آنها به واحدهای مختلف دانشگاه .

9-  برگزاری کلاسهای آموزشی بهداشت فردی و محیط ویژه نیروهای خدماتی در بخش تهیه ، طبخ و توزیع مواد غذایی.

10-آموزش امداد و نجات به منظور آمادگی همه گروههای دانشجویی و کارکنان دانشگاهی با مسائل امدادی و اولیه (به جهت مواجعه با بحرانهایی مانند : زلزله و...)

11-برگزاری کلاسهای پرسش و پاسخ جهت حل مشکلات بهداشتی مطرح دانشجویان و کارکنان دانشگاهی و پخش فیلم های آموزشی بهداشتی.

12-ارائه نظرات کارشناسی در باره مشکلات و بیماریهای مختلف دانشجویان به مسئولان دانشگاه.