گزارش عملکرد نیمسال دوم اداره تغذیه


1-انجام امور مربوط به فعال سازی کارت تغذیه، تسویه حساب ،تهیه آمار پخت، شارژکارت تغذیه دانشجویان بهرمند از وام تغذیه پاسخگویی به درخواست هاو مشکلات صنفی دانشجویان در حوزه تغذیه و...
2-برقرار نمودن فرایند انتخاب غذا (نوع 4و نوع 7)در سایت اداره تغذیه جهت دانشجویان مهمان و پردیس
3-برنامه ریزی دستگاه های تحویل غذا به نحوی که دانشجویان روزانه و شبانه ساکن خوابگاه بتوانند غذای خود را از یک دستگاه دریافت نمایند.
4-نظارت برکلیه مراحل آماده سازی مواد اولیه و طبخ غذا و نظارت بر نحوه توزیع غذا به دانشجویان از لحاظ بهداشت و کیفیت و کمیت و بررسی رضایتمندی دانشجویان
5- تهیه و تنظیم صورت وضعیت کارکرد و خرید مواد غذایی شرکت چیره دستان خرم به صورت ماهانه و اعلام آن به مدیرامور دانشجویی جهت پرداخت برابربا مفاد قرارداد منعقده
6-تهیه و تنظیم برنامه غذایی جدید و درج آن در سایت اداره تغذیه با توجه به نظرات دانشجویان شورای صنفی دانشگاه
7-تبدیل آشپزخانه از حالن سنتی به صنعتی با خرید تجهیزات پخت وپز به مبلغ 000/000/700 تومان از شرکت پرشیا استیل

8-انجام مراحل آماده سازی جهت نصب تجهیزات جدید آشپزخانه از قبیل:گاز کشی ، جاجایی هود ، آبراه فاضلاب ،برق کشی تک فاز و سه فاز

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد