گزارش عملکرد اداره امورخوابگاهها 


1-    اسکان بیش از 120دانشجوی کارشناسی پسردر ساختمان اجاره ای حضرت ولیعصر(عج)شماره دو
2-    اسکان 53دانشجوی کارشناسی پسر در خوابگاه حضرت ولیعصر(عج)شماره یک
3-    اسکان 100درصدی دانشجویان روزانه وشبانه دختردر مقاطع کارشناسی وتحصیلات تکمیلی و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی پسر متقاضی خوابگاه
4- خریداری ونصب سه عدددرب جدید برای آشپزخانه ها ونمازخانه خوابگاه مریم
5-خریداری ونصب تابلوی چلنیوم بر سردرب ورودی مجتمع های خوابگاهی حضرت ولیعصر(عج) وفاطمیه(س)وکمالوند
6-خریداری ونصب آیفون تصویری درخوابگاه تحصیلات تکمیلی برادران
7-خریداری ونصب شیرآلات درجه یک جهت سرویس های بهداشتی خوابگاهحضرت ولیعصر(عج) شماره سه ویک
8-احداث زمین چمن مصنوعی فوتسال در محوطه خوابگاه حضرت ولیعصر(عج) شماره سه
9-خریداری وتحویل امکانات رفاهی مانند جعبه کمک های اولیه وچوب لباسی وسطل زباله ودرزگیرودستگاه دیجیتال تلویزیون وآنتن ویک دستگاه جاربرقی صنعتی و ...
10- نصب پرده های پنجره های اتاق های خوابگاه نرگس
11-تعمیرورفع نقص موتورخانه های خوابگاه نرگس ومریم در تعطیلات میان دوترم
 12-تعمیر وکنده کاری سرویس های بهداشتی خوابگاه حضرت رقیه(س) وحضرت زینب (س)
 13-لوله کشی گاز جهت محل های توزیع غذادرخوابگاههای حضرت ولیعصر (عج) شماره یک وسه
 14 -احداث 16سرویس بهداشتی جدید دربلوک یک ودو (طبقات اول ودوم) خوابگاه حضرت  ولیعصر(عج) یک

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد