گزارش عملکرد نیمسال دوم مرکز بهداشت و سلامت


1) راه اندازی و افتتاح کلینیک دانپزشکی با تخفیفات دانشجویی
2) ویزیت بیماران و مراجعین به صورت روزانه توسط پزشک وانجام تزریقات و پانسمان در مرکز بهداشت و درمان
3) برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع تغذیه واصول مرتبط با آن در دی ماه 96
4) انجام کار نامه سلامت جسم دانشجویان جدید الورود
5)تهیه شامپو های ضد شپش و تجهیز جعبه های کمک های اولیه
6)نظارت بر آب شرب و سلف سرویس ها
7)نمونه برداری از آب شرب دانشگاه و انتقال آن به آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب به صورت ماهانه
8) کنترل کارت سلامت کارکنان سلف سرویس ها وکنترل انبار برنج/سرد خانه زیر صفر /سردخانه بالای صفر/ انبار روغن و انبار غلات و خوار و بار
9) بازدید بهداشتی از فضای بوفه واقع در سایت مرکزی کمالوند /کشاورزی ،خوابگاهها و مشاهده نواقص و گزارش به صورت ماهانه و همچنین بازدید از خوابگاه های الشتر
10) خرید سموم و انجام عملیات سمپاشی در خوابگاههای دانشجویی و سلف سرویس
11) جلسه با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهت هماهنگی دررابطه با سفیران سلامت

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد