در اين زمينه دانشجويان خصوصا دانشجوياني كه از شهرها و استان هاي ديگر آمده اند مورد مشاوره قرار مي گيرند تا با روش هاي صحيح با شرايط خوابگاه و دانشگاه سازگار شوند.

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد