در اين زمينه دانشجويان مراجع كننده، مشاوره ي تخصصي دريافت مي كنند. ازدواج دانشجويان با توجه به پختگي شخصيتي ،اجتماعي و اقتصادي مورد مشاوره قرار مي گيرد و افراد از ارتباطات ناسالم و آسيب برحذر شده و اطلاعات در زمينه تعامل و مرزهاي تعامل با جنس مخالف ايراد مي شود.

تمامی حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان می باشد